منوی دسته بندی

همکاران

مدیرمسئول و سردبیر: امین شاهد

معاون سردبیر: داوود آجرلو

شورای تحریریه: شیوا بیرانوند، فواد نجم الدین، داوود آجرلو، امین شاهد

ویرایش و نمونه‌خوانی متن: کانون ادبی درنگ

پیاده سازی متن گفتگوها: رقیه اولادینی

طراحی، امورفنی و مدیریت سایت: مهناز مهدی

تدوین و تنظیم ویدئو: بهزاد داوودی‌جاه / استودیو پارسه پیکچرز

نویسندگان، هنرمندان و همراهان نهیب تاکنون:


شماره صفر – زمستان ۱۳۹۸ – جنون حرفه‌ای بودن

بهرنگ صدیقی / مسعود مجاوری آگاه / نجف شُکری / فواد نجـم‌الدین / داوود آجـرلو /

مهسا ملک مرزبان / صالح تسبیحی / جواد سروش / مهـرو موحدی / محمود محرومی /

مونس محــــمودی / رضا فـــکری / الهامه کاغذچی / خـالق گـــرجی / عفت کیمــیایی /

کیوان اصلاح‌پذیر / لیدیا دیویس / لاری مور / دانیل فایرمن / مارکوس راتز / گری وینوگراند /


شماره اول – بهار ۱۳۹۹- تکنولوژی و آفرینش هنری

پوریا جهانشاد / مسعود مـجاوری آگاه  / نجف شُــکری / فواد نجــم‌الدین / داوود آجــرلو /

صالح تسبیحی / محمدرضا مریدی / مهـرو موحدی / معصومه  تقی زادگان / امیر وارسته /

عباس نعیمی جورشری / مسعود ریاحی / صمد قربان‌زاده / سالی مان / دیمین اورتگا  /

جرمی مندس / آریل نصر / مارک لی / جیل فریدمن


شماره دوم – تابستان ۱۳۹۹- هنر و طبیعت

صفا سبطی/ مسعود مـجاوری آگاه / سهند منشی / محمود محرومی / کیوان موسوی اقدم  /

صالح تسبیحی  / داوود آجــرلو / یاسر موسی‌پور / افسانه کامران / شیوا بیرانوند /

زروان روحبخشان / عبدالبصیر حسین‌بر / مونس محمودی / مسعود ریاحی / شهریار رضایی /

بامداد حسین‌خانی / مجید کورنگ بهشتی / جیلیان دایکمن / دیل چیهولی /

نزیها مستوی / دبورا باترفیلد / رابرت ادامز / شان تِن


شماره سوم – پاییز ۱۳۹۹- سرآغازِ کارِ هنری

عبدالمحمد دلخواه / غلامحسین نامی / پرویز ضیاشهابی / علی‌نجات غلامی / پاملا کریمی /

صالح تسبیحی / داوود آجــرلو / مریم پالیزبان / مسعود مـجاوری آگاه / شیوا بیرانوند /

سهند منشی / پیام لاریان /  حامد گرجی / فواد نجم‌الدین / عبدالبصیر حسین‌بر /

سیاوش لطفی / دیاکو حسن نژاد / مسعود ریاحی / بامداد حسین‌خانی / چیهارو شیوتا /


شماره چهارم – زمستان ۱۳۹۹- سرانجامِ کارِ هنری

حمیدرضا ششجوانی / بهروز حشمت / محمدرضا مریدی / صالح موسوی / مسعود مـجاوری آگاه /

هلیا دارابی / سارا کریمان / حامد بهروزکار/ صفا سبطی / سجاد باغبان /

داوود آجــرلو / رضا دبیری‌نژاد /  حامد گرجی / صالح تسبیحی / سیاوش لطفی /

نگار نادری‌پور / فرزام کریمی / الهامه کاغذچی  / قاسم ترکان / فواد نجم‌الدین /

محمدمهدی صنعتی / امین شاهد / عبدالبصیر حسین‌بر / شایا شهرستانی / مسعود ریاحی / منصوره بشیری‌پور /


شماره پنجم – بهار ۱۴۰۰- نسبت هنر و اشیاء

پیام لاریان / محمود حسینی‌زاد / امیراثباتی / سیاوش لطفی / همایون سی‌ریزی /
الهام حسن‌زاده / سعید ذهنی / آروین صداقت کیش / پیمان بانی شرکا / کیوان موسوی اقدم/
منیره سادات  نقوی / مسعود مـجاوری آگاه / رضا دبیری‌نژاد / داوود آجرلو /لیلا طیبی‌فرد /
حامد گرجی / صالح تسبیحی / سیاوش لطفی / مقدی شامیریان / امین شاهد /  فؤاد نجم‌الدین /
عبدالبصیر حسین‌بر / مهرو موحدی / شیوا بیرانوند / بابک امجد /  مسعود ریاحی /  


شماره ششم – تابستان ۱۴۰۰- نسبت هنر و مکان

پیام لاریان / پاملا کریمی / پوریا جهانشاد / سیاوش لطفی / پیام حسن‌زاده /
الهام حسن‌زاده / محمد میلانی / مهدیه ابوالحسن / پیمان بانی شرکا / صالح موسوی خلخالی /
سهند منشی / مسعود مـجاوری آگاه / عباس نعیمی جورشری / داوود آجرلو / لیلا طیبی‌فرد /
مهرداد مهدی / حامد گرجی / صالح تسبیحی / سیاوش لطفی / امین شاهد / فؤاد نجم‌الدین /
عبدالبصیر حسین‌بر /  نرجس روشن / شیوا بیرانوند / مسعود ریاحی /   


شماره هفتم – پاییز ۱۴۰۰- نسبت هنر و زمان

پاملا کریمی / پوریا جهانشاد / الهامه کاغذچی / سیاوش لطفی / منیره سادات نقوی /
الهام حسن‌زاده / محمد میلانی /عاطفه خاص / پیمان بانی شرکا / محمدرضا مریدی /
مسعود مـجاوری آگاه / عباس نعیمی جورشری/ داوود آجرلو / لیلا طیبی‌فرد / حسین اکبری‌نسب /
نرجس روشن / حامد گرجی / صالح تسبیحی / سیاوش لطفی / امین شاهد / مهرو موحدی /
جهانبخش امیربیگی / لنا یکتا / عبدالبصیر حسین‌بر / شیوا بیرانوند / مسعود ریاح /  


شماره هشتم – زمستان ۱۴۰۰- نسبت هنر و بدن

سیاوش_لطفی / علی_فرامرزی / هنگامه_عابدین / فواد_نجم_الدین / سارا_شهریاری_راد / محمد_زارع / مریم_پالیزبان /محمد_میلانی / پیمان_بانی_شرکا / مقدی_شامیریان / مسعود_مجاوری_آگاه / محبوبه_کیائی / عباس_نعیمی_جورشری / داوود_آجرلو / لیلا_طیبی_فرد / حسین_اکبری_نسب / نرجس_روشن / نجف_شکری / حامد_گرجی / #صفا_سبطی / صالح_تسبیحی / امین_شاهد / مهرو_موحدی / عبدالبصیر_حسین_بر / مسعود_ریاحی / سیوا_شهباز / بهروز_نقی_پور / شایا_شهرستانی / اسماعیل_قنبری


شماره نُهُم: فرآیند خَلق اثر هنری/ بهار و تابستان ۱۴۰۱

سیاوش لطفی / هنگامه عابدین / عماد مولایی/ سارا شهریاری راد / شیوا بیرانوند / پیمان بانی شرکا / مسعود مجاوری آگاه / محبوبه کیائی / عباس نعیمی جورشری / لیلا طیبی‌فرد / سهند منشی / اشکان قانعی / حسین اکبری‌نسب / صفا سبطی / نرجس روشن / حامد گرجی / صالح تسبیحی / الهام حسن‌زاده / جهانبخش امیربیگی / کیوان موسوی اقدم / امین شاهد / مهرو موحدی / عبدالبصیر حسین‌بر


شماره دهم: نسبت هنر و تروما/ زمستان ۱۴۰۲

سیاوش لطفی / هنگامه عابدین / عماد مولایی / الهامه کاغذچی / شیوا بیرانوند / داوود آجرلو / محبوبه کیائی / عباس نعیمی جورشری / مهسا اسداله نژاد/ رضا منجزی / عنایت خلیقی سیگارودی / حسین اکبری‌نسب / امید شلمانی / زهرا حبیبی / مرجان قربانی / ناتیا امینی / صالح تسبیحی / امین شاهد / جهانبخش امیربیگی / کیوان موسوی اقدم / عبدالبصیر حسین‌بر / رضا دوست / علیرضا اسپهبد